(Ne)osvobození plazmy od DPH

Vydáno: 2 minuty čtení

Rozsudek soudního dvora Evropské unie ze dne 5. října 2016 ve věci C-412/15 , TMD, dosud neuveřejněn v Úředním věstníku.

(Ne)osvobození plazmy od DPH
Ing.
Jan
Rambousek

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty