Pokuta za pozdní podání následného kontrolního hlášení - Lze se bránit?

Vydáno: 9 minut čtení

Finanční úřady začaly vyměřovat pokuty za pozdě podaná kontrolní hlášení. To se však nelíbilo, dnes již minulému, ministru financí, a tak honem Finanční správa začala pokuty zase odpouštět. Pomineme-li efektivitu takového jednání, tak se v článku zabýváme tím, jak to vlastně s tím odpouštěním je.

Pokuta za pozdní podání následného kontrolního hlášení - Lze se bránit?
Ing.
Jan
Rambousek
LL.M.
 
1. Správce daně začal konat
Finanční správa začala v posledních dnech masivně udělovat pokuty za pozdě podané následné kontrolní hlášení ve výši 30 000 Kč podle § 101h odst. 1 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“), ačkoli finanční správa ústy svého ředitele prohlašovala1), že:
„V budoucnu se k tomuto v minulosti vzniklému porušení už nebude přihlížet.“. Plátci proto nepředpokládali, že po této novele budou všechny pokuty zpětně uloženy, aby vzápětí mohl plátce požádat o jejich prominutí. Celé ustanovení § 101h odst. 1 ZDPH je atypické tím, že je zde stanovena pevná částka bez možnosti moderace správcem daně podle sp