Jedná se o společnost (postaru sdružení)?

Vydáno: 4 minuty čtení

Rozsudek soudního dvora Evropské unie ze dne 12. října 2016 ve věci C-340/15 , Nigl a další, dosud neuveřejněn v Úředním věstníku.

Jedná se o společnost (postaru sdružení)?
Ing.
Jan
Rambousek
LL.M.
K předpisům:
-

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty