Zaměstnanecké benefity - daňové souvislosti

Vydáno: 20 minut čtení

Zaměstnanecké benefity tvoří v dnešní době nedílnou součást odměny za práci. Jedná se o výhody, které zaměstnanec získává v rámci pracovněprávního vztahu, mnohdy však bez větší souvislosti s pracovním výkonem. Na rozdíl od mzdy nejsou vymahatelné, a každý zaměstnavatel si sám rozhodne, zda je bude svým zaměstnancům nabízet. Důvodů k poskytování benefitů je více. V prvé řadě slouží zejména k posílení pozitivního vnímání zaměstnavatele ze strany zaměstnanců, získání jejich loajality a zvyšování spokojenosti. Na trhu práce se stávají nástrojem v soupeření o nejkvalitnější zaměstnance. Poskytování benefitů je na straně zaměstnavatele ovlivněno především jeho ekonomickou situací. Z hlediska zaměstnanců mohou zaměstnanecké výhody hrát také určitou roli při výběru pracovního místa. 1)

Zaměstnanecké benefity – daňové souvislosti
Prof. Ing.
Libuše
Müllerová
CSc.
Vysoká škola ekonomická v Praze
Ann-Katie
Johansenová
Vysoká škola ekonomická v Praze
 
1. Úvod
Zaměstnaneckých výhod existuje mnoho a neustále se zdokonalují a vymýšlejí se nové, aby co nejlépe odpovídaly potřebám zaměstnanců. V poslední době se klade důraz zejména na vyvážení pracovního a osobního života zaměstnanců. K tomu slouží například několik dnů dovolené navíc, možnost práce z domova, podpora volnočasových aktivit jako je sport, kultura apod.
Při zavádění systému zaměstnaneckých výhod by měl být brán v úvahy také motivační efekt na výkon pracovníků. Proto je vhodné zaměstnanecké výhody segmentovat dle délky zaměstnání, na postavení ve firmě, případně zohlednit pracovní výkon. Při špatně nastaveném systému mohou některé výhody zaměstnanci vnímat jako automatický nárok a ne jako nadstandardní péči. V poslední době se zejména ve větších firmách zavádí v oblasti zaměstnaneckých výhod tzv. systém cafeteria, kdy má každý zaměstnanec své konto a v rámci stanoveného rozpočtu si může vybírat takové benefity, které pro něj mají největší hodnotu.
Mezi ty neznámějších patří:
-
rozvoj a vzdělávání zaměstnanců,
-
peněžní příspěvek na stravování,
-
dovolená nad rámec základní výměry,
-
náhrada mzdy při pracovní neschopnosti,
-
odstupné nad rámec zákona,
-
možnost využívání dopravních prostředků zaměstnavatele i pro soukromé účely,
-
příspěvky na rehabilitace, očkování a nadstandardní péči,
-
pojištění a jiné finanční benefity (příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem, příspěvky na jiné formy soukromého pojištění),
-
příspěvek na rekreaci, sportovní a kulturní akce,
-
příspěvky na bydlení či přechodné ubytování v rámci zaměstnání,
-
doprava zaměstnanců a příspěvek na dopravu zaměstnanců do a ze zaměstnání,
-
stabilizační a věrnostní odměny, odměny při životních jubileích,
-
provoz vlastního zařízení pé