Úrok z neoprávněného jednání správce daně

Vydáno: 2 minuty čtení
Úrok z neoprávněného jednání správce daně
JUDr.
Milan
Podhrázký
Ph.D.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád