Osvobození od DPH

Vydáno: 3 minuty čtení
Osvobození od DPH
JUDr.
Milan
Podhrázký
Ph.D.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty