Lhůta pro podání návrhu na vyloučení majetku z daňové exekuce

Vydáno: 3 minuty čtení
Lhůta pro podání návrhu na vyloučení majetku z daňové exekuce
JUDr.
Milan
Podhrázký,
Ph.D.