Úrok z neoprávněného jednání správce daně při výkonu dělené správy

Vydáno: 2 minuty čtení

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 9. 2016, čj. 9 Afs 128/2016-39

Úrok z neoprávněného jednání správce daně při výkonu dělené správy
JUDr.
Milan
Po