Solidární zvýšení daně z příjmů

Vydáno: 2 minuty čtení

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 8. 2016, čj. 4 Afs 109/2016-26

Solidární zvýšení daně z příjmů
JUDr.