Podrobný popis zdanitelného plnění

Vydáno: 3 minuty čtení

Rozsudek soudního dvora Evropské unie ze dne 15. září 2016, ve věci C-516/14, Barlis 06 – Investimentos Imobiliários e Turísticos, dosud neuveřejněn v Úředním věstníku.

Podrobný popis zdanitelného plnění
Ing.
Jan
Rambousek,
LL.M.