Posouzení otázky dodání zboží pro účely DPH

Vydáno: 3 minuty čtení

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 8. 2016, čj. 5 Afs 24/2016-40

Posouzení otázky dodání zboží pro účely DPH
JUDr.
Milan
Podhrázký