Závaznost směrnice a osvobození potřebných služeb

Vydáno: 3 minuty čtení

Rozsudek soudního dvora Evropské unie ze dne 28. července 2016, ve věci C-543/14, Ordre des barreaux francophones a germanophone a další, dosud neuveřejněn v Úředním věstníku.

Závaznost směrnice a osvobození potřebných služeb
Ing.
Jan
Rambousek,
LL.M.