Oprava výše DPH vzniklé po rozhodnutí o úpadku

Vydáno: 2 minuty čtení

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 5. 8. 2016, čj. 4 Afs 91/2016-38

Oprava výše DPH vzniklé po rozhodnutí o úpadku
JUDr.
Milan
Podhrázký
Ph.D.