Nárok na odpočet při podvodných transakcích

Vydáno: 2 minuty čtení

Rozsudek soudního dvora Evropské unie ze dne 28. července 2016, ve věci C-332/15, Astone, dosud neuveřejněn v Úředním věstníku.

Nárok na odpočet při podvodných transakcích
Ing.
Jan
Rambousek,

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty