Výkaz nedoplatků jako exekuční titul

Vydáno: 2 minuty čtení

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 2. 2016, čj. 9 Afs 52/2015-59

Výkaz nedoplatků jako exekuční titul
JUDr.
Mil

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád