Investiční zlato

Vydáno: 3 minuty čtení

Rozsudek soudního dvora Evropské unie ze dne 26. května 2016, ve věci C-550/14, Envirotec Denmark, dosud neuveřejněn v Úředním věstníku.

Investiční zlato
Ing.
Jan
Rambousek,
LL.M.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty