Stanovení daně podle pomůcek

Vydáno: 2 minuty čtení

Podle usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 1. 2016, čj. 4 Afs 87/2015-29

Stanovení daně podle pomůcek
JUDr.