Stanovení daně podle pomůcek

Vydáno: 2 minuty čtení

Podle usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 1. 2016, čj. 4 Afs 87/2015-29

Stanovení daně podle pomůcek
JUDr.
Milan
Podhrázký
Ph.D.
K předpisům:
Pro použití pomůcek nelze stanovit žádný algoritmus či pravidlo, záleží vždy na konkrétním skutkovém stavu.
Pro zajímavost lze též upozornit na usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu týkající se často diskutované otázky možnosti přezkumu stanovení daně podle pomůcek. Rozšířený senát se ve výše označeném usnesení z počátku tohoto roku (které však bylo uveřejněno později) odmítl zabývat rozporem v judikatuře daného soudu, který shledal a tvrdil jeden z jeho senátů. Rozšířený senát především uzavřel, že pro použití pomůcek nelze stanovit žádný algoritmus či pravidlo a záleží vždy na konkrétním skutkovém stavu. Není tak vyloučeno, aby byla stanovena daň dokazováním i v situaci, kdy účetnictví je neúplné a neprůkazné (resp. bylo ztraceno či zničeno), ale účetní případy lze dostatečně spolehlivě prokázat jinak. Nelze ani vyjádřit procentuální rozsah zpochybněného účetnictví, ale je nutno věc posuzovat, resp. neunesení důkazního břemene poměřovat, vždy ke konkrétnímu případu ve všech souvislostech. Záleží především na intenzitě pochybností ohledně zjištěných chyb a nesrovnalostí v účetnictví, na jejich rozsahu, ale také na jejich obsahu.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád