Úhrada DPH v insolvenci

Vydáno: 2 minuty čtení

Rozsudek soudního dvora Evropské unie ze dne 7. dubna 2016, ve věci C-546/14, Degano Trasporti, dosud neuveřejněn v Úředním věstníku.

Úhrada DPH v insolvenci
Ing.
Jan

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty