Doprava hrazená obcí

Vydáno: 2 minuty čtení

Rozsudek soudního dvora Evropské unie ze dne 12. května 2016, ve věci C-520/14, Gemeente Borsele, dosud neuveřejněn v Úředním věstníku.

Doprava hrazená obcí
Ing.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty