Úrok z neoprávněného jednání správce daně a vymáhání daní

Vydáno: 2 minuty čtení

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 3. 6. 2016, čj. 5 Afs 170/2015-28

Úrok z neoprávněného jednání správce daně a vymáhání daní
JUDr.
Milan
Podhrázký

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád