Realizace některých opatření proti praní špinavých peněz v praxi

Vydáno: 12 minut čtení
Realizace některých opatření proti praní špinavých peněz v praxi
Ing.
Jiří
Žežulka
APOGEO Group, SE
Podnikatelská činnost je regulována řadou zákonů a nařízení, z nichž pro jejich příjemce vyplývají různé povinnosti. S ohledem na spletitost a komplikovanost českého právního prostředí si řada podnikatelů volí profesionální poradce, kteří jim pomáhají zorientovat se v zákonných normách a rozličných povinnostech. Avšak i na poradenskou činnost dopadá tíže zákonné regulace a stejně jako v ostatních předmětech podnikání je nezbytné, aby i poradce věděl, jaké konkrétní povinnosti mu z různých zákonů vyplývají.
Tento příspěvek je zaměřen na povinnosti vyplývající ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, o kterém bude v textu dále pojednáno jako o zákonu „AML“, (z anglického
anti
money laundering
1)
).
Zákon AML v určité míře dopadá i na subjekty, které poskytují služby vedení účetnictví, daňové poradenství, transakční poradenství a auditory. Je důležité, aby tito profesionálové znali svoje povinnosti z pohledu