Různé způsoby výpočtu koeficientu

Vydáno: 5 minut čtení
Různé způsoby výpočtu koeficientu
Ing.
Jan
Rambousek
LL.M.
Rozsudek soudního dvora Evropské unie ze dne 9. června 2016, ve věci C-332/14, Wolfgang und Wilfried Rey Grundstücksgemeinschaft GbR, dosud neuveřejněn v Úředním věstníku.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty