Zpětný vývoz zboží a jeho zdanění

Vydáno: 3 minuty čtení
Zpětný vývoz zboží a jeho zdanění
Ing.
Jan
Rambousek
LL.M.
Rozsudek soudního dvora Evropské unie ze