Zpětný vývoz zboží a jeho zdanění

Vydáno: 3 minuty čtení
Zpětný vývoz zboží a jeho zdanění
Ing.
Jan
Rambousek
LL.M.
Rozsudek soudního dvora Evropské unie ze

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty