Ručení příjemce zdanitelného plnění

Vydáno: 2 minuty čtení
Ručení příjemce zdanitelného plnění
JUDr.
Milan
Podh

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty