Sazba daně z nemovitých věcí

Vydáno: 3 minuty čtení
Sazba daně z nemovitých věcí
JUDr.
Milan
Podhrázký
Ph.D.
Podle usnesení rozšířeného senátu Ne