Důvody pro vydání zajišťovacího příkazu

Vydáno: 3 minuty čtení
Důvody pro vydání zajišťovacího příkazu
JUDr.
Milan
Podhrázký,

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád