Osvobození služeb souvisejících s pojištěním

Vydáno: 3 minuty čtení
Osvobození služeb souvisejících s pojištěním
Ing.
Jan
Rambousek,
LL.M
Rozsudek soudního dvora Evropské unie ze dne 17. března 2016 ve věci C-40/15, Aspiro SA, dosud neuveřejněn v Úředním věstníku.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty