Daň z převodu nemovitostí (absolutně neplatná smlouva)

Vydáno: 7 minut čtení
Daň z převodu nemovitostí (absolutně neplatná smlouva)
JUDr.
Milan
Podhrázký,
Ph.D.
Podle usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 24.11.2015, čj. 6 Afs 161/2014-84, www.nssoud.cz
K předpisům:
-
§ 22 zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
Nedošlo-li k p