Prominutí daně (solární odvody)

Vydáno: 6 minut čtení
Prominutí daně (solární odvody)
JUDr.
Milan
Podhrázký,
Ph.D.
Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 27.8.2015, čj. 1 Afs 171/2015-41, www.nssoud.cz
K předpisům:

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád