Položit nebo nepoložit předběžnou otázku k Soudnímu dvoru Evropské Unie aneb Ústavní soude pomůžeš mi nebo ne?

Vydáno: 13 minut čtení
Položit nebo nepoložit předběžnou otázku k Soudnímu dvoru Evropské Unie aneb Ústavní soude pomůžeš mi nebo ne?
Ing.
Jan
Rambousek,
LL.M.,
daňový poradce 693
Bezprostředně po vstupu do Evropské unie mne kontaktovaly renomované advokátní kanceláře s tím, že za mne budou podávat předběžné otázky k soudnímu dvoru. Tehdy mi přišly tyto návrhy úsměvné, když tyto kanceláře prokazovaly, že si troufnou i na problematiku, ve které se vůbec neorientují. Předběžnou otázku totiž nikdy nemůže k Soudnímu dvoru Evropské unie (dále jen „SDEU“) podat přímo žalobce. V poslední době jsem byl požádán několikrát advokáty o pomoc při sepsání předběžné otázky s tím, že u Ústavního soudu již kauzu prohráli a chtějí tedy pokračovat k SDEU. Vzhledem k tomu, že u žádného soudu v předchozím řízení nenavrhovali položení předběžné otázky, nemohl jsem jim nijak pomoci. Tyto zkušenosti však byly motivací k napsání tohoto článku, protože je smutné, když zástupce daňového subjektu zanedbá možnost jeho obrany.
Tím že Česká republika přistoupila k Evropské unii, došlo k rozšíření pramenů práva, a to se dotklo pochopitelně i daňové oblasti. Česká republika byla vázána do té doby vlastními zákony, a mezinárodními smlouvami. Stejným však došlo k r