Prodej bitcoinů

Vydáno: 2 minuty čtení
Prodej bitcoinů
Ing.
Jan
Rambousek,
LL.M.
Rozsudek soudního dvora Evropské unie ze dne 22. října 2015, ve věci C-264/14, Hedqvist, dosud neuveřejněn v Úředním věstníku.
K předpisům:
-
§ 54 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
1) Článek 2 odst. 1 písm. c) směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty musí být vykládán v tom smyslu, že taková plnění, jako jsou ta, o která se jedná ve věci v původním řízení, která spočívají ve směně tradičních měn za jednotky virtuální měny „bitcoin“ a naopak a uskutečňují se oproti zaplacení určité částky odpovídající marži, kterou představuje rozdíl mezi cenou, za kterou dotyčný poskytovatel měnu nakoupil, a cenou, za kterou ji prodává svým zákazníkům, představují poskytnutí služby za úplatu ve smyslu tohoto ustanovení.
2) Článek 135 odst. 1 písm. e) směrnice 2006/112/ES musí být vykládán v tom smyslu, že takové poskytování služeb, jako je to, o které se jedná ve věci v původním řízení, které spočívá ve směně tradičních měn za jednotky virtuální měny „bitcoin“ a naopak a uskutečňuje se oproti zaplacení určité částky odpovídající marži, kterou představuje rozdíl mezi cenou, za kterou dotyčný poskytovatel měnu nakoupil, a cenou, za kterou ji prodává svým zákazníkům, představuje plnění osvobozené od daně z přidané hodnoty ve smyslu tohoto ustanovení.
3) Článek 135 odst. 1 písm. d) a f) směrnice 2006/112/ES musí být vykládán v tom smyslu, že takovéto poskytování služeb nespadá do rozsahu působnosti těchto ustanovení.
Toto rozhodnutí se vzhledem k judikátu C-172/96 First National Bank of Chicago dalo očekávat. Setkal jsem se sice s názorem čelního představitele, že zdanění bitcoinů se vyřeší jejich zákazem, ale život se na zákazy neptá a žije si vlastním životem. Není důvodu, proč bitcoiny nepovažovat za jednu z měn.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty