Rozpočtové jednotky města jako subjekty se samostatnou právní subjektivitou?

Vydáno: 1 minuta čtení
Rozpočtové jednotky města jako subjekty se samostatnou právní subjektivito

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty