Paušálně poskytované služby

Vydáno: 3 minuty čtení
Paušálně poskytované služby
Ing.
Jan
Rambousek,
LL.M.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty