Stanovení daně podle pomůcek

Vydáno: 6 minut čtení
Stanovení daně podle pomůcek
JUDr.
Milan
Podhrázký
Ph.D.
Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 6.8.2015, čj. 9 Afs 66/2015-36, www.nssoud.cz
K předpisům:
-

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád