Úrok z neoprávněného jednání správce daně

Vydáno: 5 minut čtení
Úrok z neoprávněného jednání správce daně
JUDr.
Milan
Podhrázký
Ph.D.
Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 10.6.2015, čj. 2 Afs 234/2014-43, www.nssoud.cz
K předpisům:
-