Reakce na Stanovisko finanční správy v Daňovém expertu č. 6/2015

Vydáno: 13 minut čtení

Kolektiv autorů GFŘ se v posledním čísle Daňového experta vyjádřil k praktickým otázkám správy a výběru DPH. Leitmotivem příspěvku byla problematika podvodů na DPH, jak aktuální to téma poslední doby. Jako někdo „na druhé straně barikády“ k tomu považuji za vhodné uvést svůj úhel pohledu, což by mohlo vést k vyváženému uchopení problematiky. Jsem si přitom vědom toho, že má pozice není lehká, jelikož v tomto stojím jako jednotlivec proti kolektivu nejvyššího orgánu finanční správy. O to však s větším odhodláním.

Reakce na Stanovisko finanční správy v Daňovém expertu č. 6/2015
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský,
advokát specializující se na řešení daňových sporů
Na úvod vyjasnění mého názoru na podvody. Tyto považuji za rakovinu moderního demokratického státu a obávám se, že budou stát u pádu daně z přidané hodnoty tak, jak ji známe dnes. Přitom příjmy z této daně jsou alfou a omegou příjmů státních rozpočtů všech členských zemí EU. V porovnání s nimi jsou příjmy z daně z příjmů jen méněcennou politickou otázečkou. Proto tak závažné ohrožení příjmů z DPH nemůže nechat nikoho klidným, a může vzbuzovat pocit radosti jen u dvou skupin lidí. U anarchistů na straně jedné, a na straně druhé u těch, co příjmům z DPH namísto kapsy státu nastavují svou vlastní. Sám pak, alespoň vědomě, nepatřím do ani jedné z nich. O to více jsem však překvapen, že český stát ke mně přistupuje, jako bych do některé z nich patřil.
Prohlédneme-li si totiž současný koncept boje státu proti podvodům, pak se plně vychází z předpokladu, že potenciálním „depkařem“1) je v očích státu každý. Jak jinak si vysvětlit institut kontrolního hlášení, které zcela neproporcionálně, obrazně řečeno, svléká před finanční správou donaha úplně každého plátce DPH? Hovoří-li tak kolektiv autorů hne