Otázky a odpovědi: Odpis při změně vstupní ceny díky zemědělské dotaci

Vydáno: 2 minuty čtení

Jsem zemědělský podnikatel, vedu daňovou evidenci. V roce 2020 jsem pořídil traktor, ve stejném roce jsem obdržel dotaci na pořízení traktoru, o kterou jsem snížil vstupní cenu traktoru. V roce 2020 jsem daňový odpis majetku neuplatnil. Nyní, v roce 2021 jsem obdržel fakturu za poradenství při zpracování žádosti o dotaci, která byla podmíněna tím, jestli obdržím ještě další část dotace. Tu jsem v roce 2021 obdržel. Budu postupovat tak, že vstupní cenu z roku 2020 nyní zvýším o fakturu za poradenství a snížím o další část dotace? Budu odpisovat jako v prvním roce z upravené ceny (ne ze sloupce zvýšené/snížené vstupní ceny)?

Otázky a odpovědi: Odpis při změně vstupní ceny díky zemědělské dotaci
Ing.
Ivana
Pilařová
Skutečností, zda se poradenství týkající se investiční
dotace
zahrnuje do pořizovací ceny majetku, se zbýval příspěvek Koordinačního výboru č. 399/24.04.13 Náklady spojené se získáním investiční dotace, jehož závěry platí dodnes. Předkladatelé vyslovili názor, že popisované náklady mají charakter nákladů, které se vztahují k vlastní dotaci (k jejímu získání), a nikoliv k pořizovanému majetku. Nejedná se tedy o vedlejší pořizovací náklad související s pořízením majetku, ani o náklad související se zajištěním financování investice. Stejný závěr platí pro daňovou evidenci, kde se bude jednat o daňově účinný výdaj při úhradě faktury za poradenství týkající se
dotace
.
Následné získání
dotace
je řešeno v interpretaci Národní účetní rady I-27 – Následné získání
dotace
na dlouhodobý majetek. Přestože je
interpretace
zaměřena na problémy účetních jednotek, lze dovodit závěry i pro daňovou evidenci. Další investiční
dotace
, která bude přiznána až poté, co bylo započato daňové odpisování, sníží hodnotu hmotného majetku a dále se bude odpisovat ze změněné (snížené) vstupní ceny.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2021.

Související dokumenty