Otázky a odpovědi: Spolek - podcasty jako propagace sportu

Vydáno: 2 minuty čtení

Spolek, jehož hlavní činnost je podpora sportu a pořádání sportovních akcí, bude dělat podcasty (rozhovory se sportovci). Tyto uskutečněné rozhovory bude fakturovat sportovnímu svazu. Může být tato fakturace v rámci hlavní činnosti jako propagace sportu?

Otázky a odpovědi: Spolek – podcasty jako propagace sportu
Ing.
Zdeněk
Morávek
V daném případě samozřejmě záleží zejména na stanovách spolku, připomeňme, že v souladu s § 217 odst. 1 občanského zákoníku platí, že hlavní činností spolku může být jen uspokojování a ochrana těch zájmů, k jejichž naplňování je spolek založen. Podnikání nebo jiná výdělečná činnost hlavní činností spolku být nemůže. Ovšem vedle hlavní činnosti může spolek vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném využití spolkového majetku.
Na základě výše uvedeného je tedy nutné posoudit, co konkrétně je sportovnímu svazu fakturováno a zda tato činnost není podnikáním ve smyslu § 420 občanského zákoníku, tedy zejména zda se jedná o soustavnou činnost vykonávanou za účelem dosažení zisku. To je nutné posoudit podle konkrétních podmínek, nicméně v obecné rovině se domnívám, že se jedná o činnost, která představuje propagaci a podporu sportu, a proto se může jednat o činnost, která je součástí hlavní činnosti spolku.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2021.

Související dokumenty

Zákony

89/2012 Sb., občanský zákoník