Uplatnění odpočtu úroků z hypotečních úvěrů

Vydáno: 25 minut čtení

V posledních letech výrazně narůstá zájem o hypoteční úvěry. Souvisí to i s výrazným poklesem ceny těchto úvěrů. Zatímco např. v květnu 2020 činily nově poskytnuté hypoteční úvěry 16,5 mld Kč, pak za květen 2021 bylo poskytnuto 40,5 mld Kč hypotečních úvěrů, přičemž průměrná úroková sazby nových hypoték v květnu 2021 činila 2,06 % p. a. Fyzické osoby, jejichž příjmy podléhají zdanění daní z příjmů, mohou využít možnosti odpočtu zákonem stanovené výše úroků z hypotečního úvěru od základu daně v rámci ročního zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění nebo v rámci daňového přiznání k dani z příjmů za příslušné zdaňovací období. Článek zaměříme na podmínky uplatnění tohoto odpočtu od základu daně ve smyslu zákona č. 386/2020 Sb. , zrušení zákonného opatření k dani o nabytí z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 386/2020 Sb. “), který snížil horní hranici možného odpočtu úroků od základu daně dle §15 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP “) a zpřesnil podmínky pro uplatnění tohoto odpočtu od základu daně.

Uplatnění odpočtu úroků z hypotečních úvěrů
Ing.
Ivan
Macháček
 
Co rozumíme hypotečním úvěrem a příklady úrokových sazeb
Hypotečním úvěrem
se podle § 28 odst. 3 zákona č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, rozumí úvěr, který je alespoň částečně zajištěn zástavním právem k nemovité věci, a to ode dne vzniku právních účinků zástavního práva. Nemovitá věc se musí nacházet na území členského státu EU.
Nejnižší nabízené úrokové sazby jednotlivých bank v červnu 2021
Banka
Úroková sazba v %
p. a.
Komerční banka
2,19
Moneta Money Bank
2,24
Raiffeisenbank
2,29
Sherbank CZ
2,44
UniCreditBank
2.59
Equa bank
2,59
Česká spořitelna
2,64
Hypoteční banka
2,69
mBank
3,09
Zdroj: Kurzy.cz 22.6.2021
Vývoj průměrných úrokových sazeb hypotečních úvěrů (Fincentrum Hypoindex)
Květen příslušného roku
Úroková sazba v %
p. a.
2011
4,24
2012
3,68
2014
2,81
2016
1,89
2018
2,51
2020
2,30
2021
2,06
Zdroj: Hypoindex.cz
Vývoj objemů poskytnutých hypotečních úvěrů za 1. čtvrtletí kalendářního roku
čtvrtletí
Objem v mld. Kč
2016
45,166
2017
57,613
2018
51,710
2019