Otázky a odpovědi: Přeprava zboží v EU - suroviny s přímým závozem k dalšímu zpracování

Vydáno: 3 minuty čtení

Jak postupovat při prokazování nákupu do EU a z EU? Běžně nakupujeme hotové palety od dodavatelů z ČR nebo Polska. Teď je problém koupit hotové palety, výrobci nemají dřevo. Sami jsme si zajistili dřevo v ČR a výrobce palet v Polsku, ale dodavatel dřeva ho chce přímo zavést do Polska, má zkušenosti s dopravou. Všichni jsou plátci DPH. Pokud by nám dodavatel dřeva fakturoval na jedné faktuře dřevo a dopravu, můžeme dál přeprodat do Polska výrobci palet a fakturovat osvobozené plnění? Může být dodavatel dřeva třetí osobou, která na náš účet sjedná dopravu a doprava bude pouze přefakturovaná mezi českými firmami, pokud bychom v objednávce pověřili dodavatele dřeva, aby zajistil dopravu do Polska? Polská firma by nám pak hotové palety fakturovala a přivezla také jako osvobozené plnění. Můžeme takto fakturovat a mít osvobozené plnění při prodeji a pak si u nákupu palet zase nárokovat DPH jako pořízení z EU?

Otázky a odpovědi: Přeprava zboží v EU – suroviny s přímým závozem k dalšímu zpracování
Ing.
Ladislav
Pitner
Novelou zákona o DPH s účinností od 1. 9. 2020 došlo k rozšíření podmínek pro uplatnění osvobození od daně při dodání zboží do jiného členského státu (JČS) plátcem podle § 64 zákona o DPH. Nově (i když u DIČ pořizovatele zboží, odběratele víceméně o novou podmínku tak úplně nejde) musí plátce znát DIČ pořizovatele zboží a uvést dodání zboží v souhrnném hlášení.
DIČ pořizovatele zboží by mělo být plátci (dodavateli) známo nejpozději k okamžiku, ke kterému vznikla povinnost přiznat dodání do jiného členského státu osvobozené od daně dle § 22 odst. 1 zákona o DPH. Pokud plátci (dodavateli) není známo DIČ pořizovatele zboží k tomuto okamžiku, nemůže uplatnit osvobození od daně u dodání zboží do jiného členského státu a dodání zboží podléhá dani.
Pro osvobození od daně při dodání zboží je zachována podmínka skutečné fyzické přepravy či odeslání zboží z tuzemska do JČS a odeslání nebo přeprava zboží plátcem, pořizovatelem nebo třetí osobou zmocněnou plátcem nebo pořizovatelem.
Potřebnější informace, zejména k důkazním prostředkům při prokazování podmínek pro osvobození od daně naleznete v Informaci k novele zákona o DPH s účinností od 1. 9. 2020 v části Ad. 3 Osvobození od daně při dodání zboží do jiného členského státu, zveřejněné na adrese: https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-pridane-hodnoty/informace-stanoviska-a-sdeleni/informace-k-novele-zakona-o-dph-ucinne-od-1-9-2020.
 
Závěr
Ano, můžete v podstatě postupovat tak, jak uvádíte.
a)
Při dodání zboží do Polska musíte znát DIČ odběratele, musíte plnění vč. DIČ odběratele uvést do souhrnného hlášení a můžete přepravou zboží z tuzemska do Polska pověřit jako třetí osobu dodavatele dřeva. Daňový doklad na dodání dřeva vč. přepravy vystavíte polskému odběrateli.
b)
Po dokončení výroby palet polský dodavatel uskuteční dodání zboží do ČR, povinnosti týkající se DIČ pořizovatele zboží (v tomto případě český plátce) a uvedení plnění do souhrnného hlášení vč. zajištění přepravy zboží budou v podstatě shodné jako při dodání z ČR do Polska. Po uskutečnění dodání zboží do tuzemska vy jako pořizovatel zboží přiznáte daň a máte nárok na uplatnění odpočtu této daně.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2021.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty