Otázky a odpovědi: Daňové výdaje - penále za pozdní platbu sociálního pojištění, pořízení dlouhodobého majetku a zásob

Vydáno: 2 minuty čtení

1. OSVČ vede daňovou evidenci, měla schválený splátkový kalendář od okresní správy sociálního zabezpečení k úhradám záloh. Po splacení dluhu po třech letech jí přišlo vyúčtování penále za toto období asi 10 000 Kč. Bude toto penále daňovým či nedaňovým výdajem? 2. Zubní lékařka vedoucí daňovou evidenci si pořídila skener za 400 000 Kč a materiál na zhotovení implantátů za 160 000 Kč. Za materiál na implantáty zaplatila zálohu 120 000 Kč, zbytek za obě věci dohromady. Bude využívat úvěr ve splátkách na 5 let. Bude částka za materiál ihned daňovým výdajem po zaplacení a ostatní splátky až při úhradě po dobu 5 let?

Otázky a odpovědi: Daňové výdaje – penále za pozdní platbu sociálního pojištění, pořízení dlouhodobého majetku a zásob
Ing.
Ivana
Pilařová
 
1. Penále za pozdní placení pojistného
V daném případě se jedná o penále z povolení placení pojistného ve splátkách stanovené podle § 20 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb. (dále jen „ZDP“). Na základě ustanovení § 25 odst. 1 písm. f) ZDP je penále vyměřené Českou správou sociálního zabezpečení daňově neúčinným výdajem fyzické osoby.
 
2.1 Dlouhodobý majetek
Klientka splatila skener zápočtem části dluhu za jeho pořízení na hodnotu poskytnutého úvěru. Poskytnutím úvěru tedy zanikl závazek z titulu pořízení skeneru. Jednotlivé splátky úvěru budou v daňové evidenci daňově neúčinným výdajem podle § 25 odst. 1 písm. a) ZDP. Odpisy je možné uplatnit pouze v případě, že na klientku přešlo vlastnické právo ke skeneru, a stala se tak odpisovatelem ve vztahu k tomuto majetku.
 
2.2 Zásoba
Zaplacení zálohy na nákup zásob se považuje za daňově účinný výdaj. Poskytnutí úvěru není dle § 3 odst. 4 písm. b) ZDP předmětem daně, je tedy zřejmé, že jeho splácení nemůže být daňově účinným výdajem, a to na základě § 25 odst. 1 písm. i) ZDP. Poskytnutím úvěru došlo k zániku zbylé hodnoty závazku za nákup materiálu, a tedy i ke vzniku daňově účinného výdaje na nákup materiálu.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2021.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů