Otázky a odpovědi: Dálniční známka jako daňový náklad

Vydáno: 1 minuta čtení

OSVČ si v březnu 2021 zakoupila dálniční roční známku na vůz, který má v obchodním majetku. Automobil bude v červenci 2021 prodán. Je dálniční roční známka výdajem roku 2021, anebo je výdajem pouze za část roku, po kterou je OSVČ vlastníkem vozidla?

Otázky a odpovědi: Dálniční známka jako daňový náklad
Ing.
Petra
Konderlová
Dálniční známka je celoročním daňově uznatelným výdajem dle § 24 odst. 1 zákona o daních z příjmů, protože byla firemním výdajem OSVČ na dosažení, zajištění a udržení příjmů nezávisle na tom, že automobil spolu s dálniční známkou byl v průběhu roku prodán. Dálniční známka sloužila firemnímu vozidlu OSVČ k použití dálnice pro firemní účely a není předmětné, zda po dálnici jelo pouze jednou, nebo celý rok. Můžete tedy uznat do daňově uznatelných výdajů OSVČ celých 1 500 Kč.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2021.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů