Ekonomické činnosti zubního lékaře - fyzické soby (OSVČ) při výkonu povolání - 5. část

Vydáno: 21 minut čtení

Zubní lékaři se již od počátku privatizace prakticky vyčlenili z celkové skupiny lékařů v ČR a vytvořili si vlastní komoru (Českou stomatologickou komoru) a dojednali si i vlastní způsoby financování zdravotní péče. Proto tuto část seriálu věnujeme právě specifikům ekonomiky privátních stomatologů a zubních lékařů, když převážná část těchto lékařů vykonává svou profesi právě jako fyzická osoba (OSVČ). Pouze malá entita stomatologů a zubních lékařů jsou zaměstnanci (vesměs mladí, nastupující lékaři, absolventi lékařských fakult) těchto privátních lékařů, popřípadě se jedná o zaměstnance stomatologických klinik, kteří jsou v pracovním poměru.

 

Ekonomické činnosti zubního lékaře – fyzické soby (OSVČ) při výkonu povolání
Ing.
Jana
Bellová,
Ph.D.,
Ing.
Jaroslav
Zlámal,
Ph.D.
 
1. Financování
Každá oblast zdravotnictví je v ČR financována poněkud jinak. Dá se však říci, že financování stomatologické péče je především díky osamostatnění se České stomatologické komory a zásluhou jejího vedení nejkonzistentnější, v podstatě dnes už více než dvě desítky let stabilní, průhledné a patrně ze všech zdravotnických oborů nejlepší.
 
Sazebník výkonů a seznam protetických prací
Česká stomatologická komora již v roce 1997 prosadila
samostatný sazebník stomatologických výkonů
, jakožto i samostatné ocenění stomatologické péče. Výkony nejsou ohodnoceny v bodech, ale
přímo v korunovém vyjádření
.
Tento sazebník výkonů je tedy oceněn v korunách, a protože ceny všeobecně rostou, čas od času dostávají zubní lékaři aktualizační seznamy, ve kterých se ceny některých výkonů mění. Není pravidlem, že ceny určitých výkonů pouze rostou, lze zaznamenat i jejich pokles. Nicméně se jedná spíše o výjimky, ceny mají i v oblasti lékařské péče tendenci růstu, i když růst cen výkonů silně pokulhává za růstem cen vstupů zubní ordinace. Aktualizovaný seznam výkonů v jejich ocenění dodává lékařům příslušná zdravotní pojišťovna. Vzhledem k tomu, že všechny zdravotní pojišťovny vyžadují údaje v digitální podobě, jsou i aktualizační seznamy zasílány nebo předávány ve formě aktualizace číselníků.
Seznam výkonů a jejich korunové ocenění obsahuje kromě toho i seznam nadstandardních materiálů a výrobk

Související dokumenty