Dovolená 2021 - dlouhodobá pracovní neschopnost

Vydáno: 2 minuty čtení

Zaměstnankyně byla v období 18. 5. 2020 - 1. 6. 2021 v pracovní neschopnosti, v období 2. 6. - 4. 6. 2021 bude čerpat dovolenou z roku 2020. Jakým způsobem se bude krátit její nárok na dovolenou v roce 2021 budeme-li předpokládat, že do konce roku odpracuje všechny směny? Zaměstnankyně pracuje 5 dní v týdnu, délka pracovní směny je 7,5 hodiny, zaměstnavatel poskytuje 4 týdny dovolené.

Dovolená 2021 - dlouhodobá pracovní neschopnost
JUDr.
Petr
Bukovjan
Odpověď
S ohledem na to, že do konce roku 2021 může dojít k řadě neočekávaných události, je předčasné hovořit o tom, v jakém rozsahu vznikne zaměstnankyni právo na dovolenou za tento kalendářní rok. Budu-li hypoteticky vycházet z toho, že po skončení dočasné pracovní neschopnosti do konce tohoto roku bude zaměstnankyně konat práci podle rozvrhu týdenní pracovní doby, resp. půjde případně o doby, které se pro účely dovolené považují v plném rozsahu za výkon práce (typicky čerpání dovolené jako takové, včetně nevyčerpané dovolené z roku 2020), pak lze vycházet z následujících parametrů:
za dobu od 2. 6. do 31. 12. 2021 odpracuje zaměstnankyně celkem 153 směn, tj. 1 147,5 hodiny
dočasnou pracovní neschopností za dobu od 1. 1. do 1. 6. 2021 zameškala zaměstnankyně celkem 108 směn, tj. 810 hodin
protože do konce kalendářního roku odpracuje zaměstnankyně alespoň 12násobek své týdenní pracovní doby (12 x 37,5 = 450 hodin), započte se jí z doby dočasné pracovní neschopnosti v souladu s ustanovením § 216 odst. 2 a 3 zákoníku práce doba odpovídající 20násobku týdenní pracovní doby, tedy 750 hodin (zbývajících 60 hodin už se nebere v potaz)
pro účely dovolené za rok 2021 bude zaměstnavatel počítat zaměstnankyni do odpracovaných hodin celkem 1.897,5 hodiny.
Výpočet práva na dovolenou za rok 2021:
1 897,5/37,5 = 50 celých násobků týdenní pracovní doby 37,5 hodiny
50/52 x 37,5 x 4 nebo též 50/52 x 150 = 145 hodin dovolené (po zaokrouhlení na celé hodiny nahoru).
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2021.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce