Otázky a odpovědi: Nepeněžitý vklad a DPH

Vydáno: 1 minuta čtení

Plátce DPH si uplatnil odpočet při stavbě vodovodního řadu. Řad vybudoval a zároveň zkolaudoval v roce 2018. Nyní tento řad chce vložit do obchodní společnosti (a. s.) jako nepeněžitý vklad. Dle § 13 odst. 4 písm. d) zákona o DPH se vložení nepeněžitého vkladu považuje za dodání zboží za úplatu, pokud vkladatel při nabytí majetku uplatnil odpočet. Mohlo by se na tento případ vztahovat osvobození dle § 56 odst. 3 ZDPH – osvobození vybraných nemovitých věcí [vodovodní řad je inženýrskou sítí dle § 56 odst. 5 písm. c) ZDPH ], pokud by vkladatel vyčkal na uplynutí 5leté lhůty od kolaudace, nebo musí vždy uplatněný odpočet vrátit?

Otázky a odpovědi: Nepeněžitý vklad a DPH
Ing.
Jan
Kašpar
Tazatelem zmíněný § 13 odst. 4 písm. d) zákona o DPH pouze zahrnuje do předmětu daně plnění, u kterého chybí prvek úplaty. Na takový předmět daně lze bez omezení aplikovat osvobození od daně dle § 56 stejného zákona. Dojde-li po pěti letech k převodu inženýrské sítě jako osvobozeného plnění, pravděpodobně s tím bude spojena povinnost korekce původně uplatněného odpočtu daně. Např. jedná-li se v tomto konkrétním případě o dlouhodobý majetek podléhající úpravám DPH, uplatněný odpočet je třeba testovat po dobu 10 let dle § 78 zákona o DPH.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2021.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty