Otázky a odpovědi: Evropská dotace v přiznání k dani z příjmů právnických osob

Vydáno: 1 minuta čtení

Právnická osoba je příjemce evropské dotace (evropské granty) – nejedná se o investiční, ale o provozní dotaci. V podmínkách dotace je uvedeno, že je určena na pokrytí přímých nákladů (nutno doložit doklady) + navýšení o 25 % z těchto přímých nákladů, které se nemusí dokládat. Náklady jsou evidovány na tř. 5xx, následně vyúčtuji tyto náklady např. v hodnotě 500 Kč + navýším dle podmínek dotace o 125 Kč (25 % z nákladů) a hodnota 625 Kč bude hodnota čerpání dotace – účtování na účtech MD 347/D 648. V tuto chvíli mám ale na nákladech částku 500 Kč (účty tř. 5), ale na výnosech 625 Kč (648). Jak budu postupovat pro stanovení daně a sestavení daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob? Bude vzniklý rozdíl 125 Kč předmětem daně z příjmu nebo se bude jednat o osvobozený příjem, a tedy i nedaňové výdaje k tomu přiřazené? Ve kterých řádcích daňového přiznání budou tyto částky uvedeny?

Otázky a odpovědi: Evropská dotace v přiznání k dani z příjmů právnických osob
Ing.
Christian
Žmolík
Předmětem daně dle § 18 ZDP jsou příjmy z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem. Přijatá provozní
dotace
tak bude správně zaúčtovaná ve prospěch výnosového účtu 648-Ostatní provozní výnosy a tento výnos bude zahrnutý do základu daně, to znamená, že bude zdaněn, a to v celé výši 625 Kč (dle příkladu).
Náklady, které se váží k dotaci a ze kterých došlo k výpočtu výše nároku na dotaci (125 % nákladů), budou daňově uznatelné (samozřejmě za dodržení podmínek pro daňovou uznatelnost nákladů v ZDP, zejména § 24 a 25 ZDP).
V daňovém přiznání se tak nebude muset nic upravovat a částky vstoupí do základu daně tak, jak byly zaúčtovány.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2021.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů