Současný vývoj na realitních trzích ve vazbě na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí a v souvislosti s dalšími úpravami daňových právních předpisů

Vydáno: 19 minut čtení

V tomto článku se zaměřím na vývoj realitního trhu v České republice ve vazbě na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí a dalších úprav v daňových předpisech. Už předloni, v roce 2019, navrhoval zrušení daně z nabytí nemovitých věcí Senát České republiky. Sněmovna však jeho návrh v září 2019 přehlasovala. Již tehdy někteří čtyřprocentní daň z nabytí nemovitých věcí nazývali tzv. „výpalným od státu“, neboť už jednou zdaněné peníze z prodané/nakoupené nemovité věci opět podléhaly opět. Původně se jednalo o daň z převodu nemovitosti, a to až do listopadu 2016, neboť ji platil prodávající a kupující byl ručitelem. Proto bývala upravena již v kupní smlouvě a prodávající si ji musel „automaticky“ odečíst od kupní ceny.

Současný vývoj na realitních trzích ve vazbě na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí a v souvislosti s dalšími úpravami daňových právních předpisů
Ing.
Petr
Koubovský,
daňový poradce, č. osv. 3891 - Rödl & Partner Tax, k. s.
 
Úvodem
Neuběhl však ještě ani jeden celý rok a paní ministryně financí JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. v rámci různých COVID opatření poprvé již na přelomu března a později v dubnu 2020 přišla s návrhem na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí. Dne 1. 5. 2020 pak došlo na úrovni vlády ke shodě a vláda návrh na zrušení čtyřprocentní daně z nabytí nemovitých věcí schválila. Zákon č. 386/2020 Sb., kterým se zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy, nabyl účinnosti dne 26. 9. 2020. Tento zákon kromě finálního zrušení daně z nabytí nemovitých věcí také mimo jiné prodloužil dobu u tzv. časového testu pro stanovení daně z příjmu při prodeji nemovitosti a rovněž také rozšířil pojem „bytová potřeba“. Nejdůležitější změnou je však právě úplné zrušení daně z nabytí nemovitých věcí bez jakékoliv náhrady. Navíc daň z nabytí nemovitých věcí byla zrušena se zpětnou účinností pro všechny případy, v nichž byl vklad práva do katastru nemovitostí proveden v prosinci roku 2019 a později. Důležitým datem je v tomto případě 31. 3. 2020. Pokud lhůta k podání daňového přiznání uplynula od 31. 3. 2020, daňová povinnost zanikla. Hlavní cílovou myšlenkou, jak ostatně vyplývá z důvodové zprávy a vyjádření paní ministryně financí, měla být podpora realitního obchodu a větší dostupnost bydlení. Ceny tuzemských bytů a domů totiž na území České republiky rostou šestým nejrychlejším tempem ze zemí Evropské unie, což vyplývá z nejnovějších údajů evropského statistického úřadu Eurostat. Meziroční růst cen domů a bytů v Česku v prvním čtvrtletí roku 2020 zrychlil na 9,5 procenta, o čtvrtletí dřív se ceny zvýšily o 8,9 procenta. Získat byt je tak komplikovaněj