Otázky a odpovědi: Neuplatnění odpisů za rok 2020

Vydáno: 2 minuty čtení

Pokud s. r. o. neuplatní odpisy majetku za rok 2020 z důvodu ztráty, bude moci v roce 2021 uplatnit odpisy za rok 2020 a 2021 najednou, nebo je zde nějaký postup a omezení?

Otázky a odpovědi: Neuplatnění odpisů za rok 2020
Ing.
Christian
Žmolík
Dle § 26 odst. 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „zákon o daních z příjmů“), lze odpisování zahájit po zařazení věci do majetku. Neexistuje tak povinnost odpisování zahájit bezprostředně po zaevidování majetku (s výjimkou poplatníků s investičními pobídkami), ale zahájení odpisování lze odložit do některého z budoucích období. Pokud byl majetek zařazen v roce 2020, lze s odpisováním majetku začít až v roce 2021 nebo i později. Rozhodne-li se poplatník neuplatnit odpisy v roce zařazení majetku, tak v tom roce, kdy bude chtít zahájit odpisování, uplatní (pouze) odpis pro první rok odpisování a poté v dalších letech pro další roky odpisování. V podstatě jen odsune odpisování na pozdější dobu. Nelze za jedno období souhrnně uplatnit několik odložených daňových odpisů.
Odložit zahájení daňového odpisování lze pouze u majetku odpisovaného rovnoměrným (§ 31 zákona o daních z příjmů) nebo zrychleným způsobem (§ 32 zákona o daních z příjmů). Při posunutí zahájení odpisování na pozdější dobu nelze u majetku uplatnit mimořádné odpisy dle § 30a zákona o daních z příjmů, jelikož v tomto případě je jasně stanoveno, že odpis je zahájen následujícího měsíce po dni zařazení věci do majetku.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2021.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů