Otázky a odpovědi: Respirátory osvobozené od DPH

Vydáno: 1 minuta čtení

Na období od 3. 2. do 3. 4. 2021 byla prominuta daň z přidané hodnoty za dodání vyjmenovaného zboží (respirátory). Zboží ale je na skladě a bylo nakoupeno před tímto obdobím ještě s DPH – zůstává nárok na odpočet DPH? A jak se zachovat na konci období, pokud ještě zůstanou zásoby zakoupeného zboží bez DPH, ale po 3. 4. se zase začnou prodávat včetně DPH? 1. Zůstává nárok na odpočet DPH po 3. 2. 2021, pokud bylo zboží nakoupeno s DPH? 2. Jak se při prodeji v období únor až duben zachovat – prodávat zboží s nulovou DPH, anebo DPH přičíst a zase odečíst? 3. Bude se muset odvádět DPH po 3. 4. 2021, pokud bylo zboží nakoupeno bez DPH?

Otázky a odpovědi: Respirátory osvobozené od DPH
Ing.
Ladislav
Pitner
1.
Prominutí daně nemá vliv na nárok na odpočet daně při pořízení zboží (respirátorů), při jehož dodání ministryně financí na určité časové období prominula daň, nárok na odpočet tedy zůstává zachován.
2.
Plátce uvede hodnotu (základ daně) uskutečněného plnění v řádku 26 (Ostatní uskutečněná plnění s nárokem na odpočet daně) daňového přiznání.
3.
Při dodání zboží (respirátorů) po ukončení časového období, po které je prominuta daň, tedy od 4. 4. se bude daň přiznávat ve stejné výši jako v období před prominutím daně.
Bližší podrobnosti naleznete v Rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události zveřejněném ve Finančním zpravodaji č. 8/2021.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2021.

Související dokumenty