OSVČ a zúčtování roku 2020 ve zdravotním pojištění v souvislosti s pandemií

Vydáno: 6 minut čtení

Pokud pojištěnec podniká jako osoba samostatně výdělečně činná, platí pro něj ve zdravotním pojištění četné povinnosti, které musí respektovat. V opačném případě se vystavuje nebezpečí, že zdravotní pojišťovna bude po nezodpovědném podnikateli uplatňovat dlužné pojistné (zálohy na pojistné) včetně penále, případně může provinilci uložit pokutu za porušení některých ustanovení zákona. Z hlediska placení pojistného je zapotřebí vycházet ze skutečnosti, že OSVČ - jako jediná ze skupin plátců – hradí pojistné formou záloh a (případného) doplatku pojistného. Z tohoto důvodu se pravidelně provádí roční zúčtování (konkrétně za rok 2020 v průběhu roku 2021), kdy se z finančního hlediska porovnají uhrazené zálohy, jsou-li podle zákona povinně placeny, s výší pojistného, která je předmětem odvodu, přičemž se případně řeší i dodržení minimálního vyměřovacího základu.

OSVČ a zúčtování roku 2020 ve zdravotním pojištění v souvislosti s pandemií
Ing.
Antonín
Daněk
V důsledku pandemie koronaviru byly OSVČ zákonem č. 134/2020 Sb. odpuštěny zálohy na měsíce březen–srpen 2020 až do výše minimální zálohy. Tyto zálohy nebyly OSVČ povinny platit, resp. se považují za zaplacené, což bude zohledněno při ročním zúčtování. Obdobně nebylo povinností OSVČ platit zálohy na měsíce březen–srpen 2020 ve výši přesahující hodnotu minimální zálohy, doplacení lze (bez penále) provést v rámci zúčtování roku 2020.
Roční zúčtování